Játékszabályzat

Részvételi Szabályzat
Szabad a vers pályázat és közönségszavazás

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkársága (a továbbiakban: Szervező),

a Preport PR Kommunikációs Kft. (székhelye: 2013 Pomáz, Árvácska u. 15. cégjegyzékszám: 1309109329 továbbiakban: „Lebonyolító”)

közreműködésével Szabad a vers elnevezéssel verspályázatot hirdet, ahol a résztvevők a Szervező által kiírt felhívásban megfogalmazottak és jelen részvételi szabályzat szerint küldhetik be pályaműveiket és vehetnek részt a játékban. A pályázók között zsűridöntés alapján díjazásra kerül egy nyertes, illetve közönségszavazás alapján ugyancsak egy nyertes, aki a legtöbb szavazatot kapta. A közönségszavazatok alapján díjazásra kerül továbbá a második és harmadik legtöbb szavazatot elért vers-átirat is. A két első helyezett esetében az egyéni győztes művek előadásában közreműködő osztályok egymillió Ft értékű osztálykirándulást nyernek.

A nyereményjáték időtartama:

2018. április 11. – május 11. 24:00 óra

Eredményhirdetés:2018. május 26. Budapest

A közönségszavazás időtartama:

2018. május 15-20.

A játékban résztvevők részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen szabályzatot.

A nyereményjáték menete:

A játékosok a csaladokeve.hu/szabadavers oldalon, illetve jelen játékszabályzatban is feltüntetett 12 költeményből egyet kiválasztva készítik el saját művüket vers, rap vagy slam-poetry formában. A cél az, hogy a játékosok átfogalmazásukban megmutathassák, értik és átérzik a vers mondanivalóját, képesek vele azonosulni, de ők máshogy közölnék, más szavakkal adnák át a választott vers lényegi mondanivalóját, azokat az érzéseket, amiket nap, mint nap ők is megélnek és melyeket a kiválasztott vers számukra közöl. A mű elkészültét követően az osztály bevonásával az alkotást elő kell adni és videóra rögzíteni, majd ezt a videót saját youtube csatornára feltölteni. A játékban való induláshoz a csaladokeve.hu/szabadavers oldalon kialakított regisztrációs felületen való jelentkezéssel lehetséges, ahol a pályázó beazonosítását szolgáló alapinformációkon túl az alktosát tartalmazó youtube-linket és az elkészült vers szövegét is szükséges megadni. A pályaművek elbírására Lebonyolító 4 fős zsűrit hoz létre, valamint a zsűri előválogatását követően a csaladokeve.hu/szabadavers oldalon közönségszavazást szervez.

Az átírás alapjául szolgáló művek:

Petőfi Sándor: Egy estém otthon

Petőfi Sándor: István öcsémhez

Arany János: Családi kör

Arany János: Itthon

Ady Endre: Őrizem a szemed

Móra Ferenc: Mártonka levele

Kaffka Margit: Petike jár

Weöres Sándor: Buba éneke

Szabó Lőrinc: Lóci óriás lesz

Kosztolányi Dezső: Most harminckét éves vagyok

Kosztolányi Dezső: Lásd, kisfiam, ezt mind neked adom most

József Attila: Mama

A közönségszavazás menete:

A játékosok a csaladokeve.hu/szabadavers oldalon a zsűri által előzetesen kiválasztott, legjobbnak talált produkciók videóira és versszövegeire adhatják le voksukat. A szavazás tisztasága érdekében elő e-mail címet kell megadni a csaladokeve.hu/szabadavers oldalon az erre a célra kialakított felületen, majd a megkapott válasz e-mail alapján érvényesíteni a szavazatot vagy pedig a szavazás időtartama alatt folyamatos, aktív Facebook regisztrációval kell rendelkezni. Ez utóbbi esetben a szavazásra jelentkezőknek saját nevükre regisztrált Facebook-fiókot kell fenntartaniuk.

Részvételi feltételek a szabad a vers pályázaton:

A játékban való részvétel regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a csaladokeve.hu/szabadavers oldalon lehet, ahol a regisztrációval egyidejűleg az elkészített videókat is fel kell tölteni, illetve a verset is be kell másolni szöveges formátumban. A nem értékelhető minőségű felvételek automatikusan a pályázatból való kizárást vonják maguk után.

A listában nem szereplő versekből érkező átiratokat a zsűri figyelmen kívül hagyja. A pályázatra megfelelő esztétikai értéket képviselő, eredeti alkotásokat várunk.

A verspályázatban nem vehetnek részt a Lebonyolító alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§ b) pont).

A pályázat érvényességéhez valamennyi részvételi feltételnek együttesen kell teljesülnie.

A nyereményjátékban részt vehet minden magyarországi és határon túli általános iskola felső tagozatos vagy középiskolában tanulói jogviszonnyal igazoltan rendelkező diák. Egy pályázó egy verssel pályázhat. Egy osztályból legfeljebb 3 alkotó indulhat saját átirattal, így viszont az adott osztály több előadásban is részt vehet.

Részvételi feltételek a közönségszavazásban:

A szavazásban részt vehet minden Internet-felhasználó, aki Magyarországon állandó lakcímmel rendelkezik és a játék teljes időtartama alatt aktív Facebook-regisztrációval rendelkezik. A szavazásra jelentkezőknek, a saját nevükre regisztrált Facebook-fiókkal kell rendelkezniük. Amennyiben a szavazáshoz nem a Facebook regisztrációt kívánja használni, abban az esetben csaladokeve.hu/szabadavers oldalon kell regisztrálni az erre kialakított felületen. A szavazáshoz kapcsolódó játékban nem vehetnek részt a Lebonyolító alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§ b) pont). A közönségszavazás alakalmával egy játékos több versenyzőre is szavazhat, azonban egy alkotásra csak egy alkalommal lehet érvényesen szavazni.

Szerzői jogok:

A pályázaton résztvevők a pályamű(vek) beküldésével automatikusan elfogadják a kiírás feltételeit. A pályázó pályázata beküldésével feltétlenül és visszavonhatatlanul és időbeli korlátozás nélkül felhasználási jogot engedélyez a Preport PR Kft. részére – kizárólagosan, teljes körűen, korlátozásmentesen és ingyenesen – az általa készített műre vonatkozó valamennyi, a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény III. fejezetében meghatározott vagyoni jog és az ott felsorolt összes felhasználási forma vonatkozásában. Szervező és Lebonyolító jogosult a beküldött műveket döntése szerint, a pályázók nevének felhasználásával, szabadon és ingyenesen, a pályázó minden egyéb hozzájárulása nélkül felhasználni, nyilvánosságra hozni.

A 18. életévét be nem töltött kiskorúak esetében a szülők hozzájáruló nyilatkozata a szerzői jogok tekintetében a pályaművek beküldésével megadottnak tekinthető.

Nyeremények:

A zsűri döntés és a közönségszavazás nyertese egy-egy kétéjszakás, 4 főre szóló családi pihenést nyer a festői Szentendrei-sziget leghangulatosabb vidéki szálláshelyén a Rosinante Fogadóban

Az egyéni győzteseket segítő osztályok nyereménye pedig egy 1 millió Ft értékű osztálykirándulás. A közönségszavazás 2. és 3. helyezettjei 50.000 és 30000 Ft értékű szabadon felhasználható élménycsomagokkal gazdagodnak!

Amennyiben a zsűri 1. helyezettje megegyezik a közönségszavazás 1. helyezettjével, abban az esetben a közönségszavazás 1. helyezettje automatikusan az addigi 2. helyezett, a 2. helyezettje az addigi 3. helyezett, 3. helyezettje pedig az addig 4 helyezett lesz.

A nyerteseket e-mailben értesítjük, amelyben a nyeremény átvételének pontos feltételeiről, helyszínéről és idejéről is tájékoztatást kapnak. Amennyiben a nyertes 24 órán belül nem jelez vissza, akkor Lebonyolító új nyertest állapít meg! A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email-cím elírás stb.), valamint hibás, valótlan regisztrációkért a Szervező és Lebonyolító semmiféle felelősséget nem vállal.

Személyes adatok kezelése:

A nyereményjátékban való részvételhez a felhasználó egyes, a regisztrációs űrlapon megadott adataira van szükség. A nyertesek a játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Szervező a nyertesek személyes adatait (név, e-mail cím, születési dátum) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt célból, és a Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára. További harmadik személyeknek a Szervező ezen adatokat nem adja tovább, kivétel jogszabályi kötelezés. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli. A közönségszavazásban résztvevők a regisztrációval hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező személyes adataikat díjmentesen kezelje a jogszabályban foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

Résztvevő (pályázó és közönségszavazásban részt vevő) e részvételi szabályzat alapján teljes körű tájékoztatást kap az adatkezelés céljáról, időtartamáról és kezelésének módjáról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a részvevőknek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a következő címen: Preport PR Kft. (2013 Pomáz, Árvácska u. 15. info@preport.eu)

Vegyes rendelkezések:

A regisztrációval a Résztvevő (pályázó, közönségszavazásban részt vevő) kijelenti, hogy a pályázati felhívást megismerte, az abban foglalt szabályokat tudomásul vette és magára kötelezőnek ismeri el.

A regisztráció elküldésével Résztvevő hozzájárul, hogy róla a díjátadó eseményen vagy a díjhoz, a pályamunkájához kapcsolódóan a díjátadó eseményen kívül ez utóbbi esetben előzetes egyeztetést követően hang, film-, és képanyagok készüljenek, és azokat a Szervező/Lebonyolító reklámcélokból – időben és térben korlátlanul – valamennyi felhasználási módra nézve reklámcélból felhasználni jogosult, és ezért Résztvevő ellenszolgáltatást nem kér.

Jelen szabályzat visszavonásig érvényes. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Játékszabályt egyoldalúan módosítsa, illetve kiegészítse, erről haladéktalanul tájékoztatja a Résztvevőket a csaladokeve.hu/szabadavers oldalon.

Amennyiben a játék során visszaélés vagy csalás gyanúja merül fel, Szervező és Lebonyolító fenntartja magának a jogot, hogy a játékot szüneteltesse, vagy törölje, vagy valamely pályázót kizárjon a nyereményjátékból.

Szervező és Lebonyolító kizárja felelősségét a nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban előforduló nyomdai hibáért, elírásért.

A nyereményjátékról szóló információk – így a jelen Szabályzat – megtalálhatók a csaladokeve.hu/szabadavers internetes oldalon, illetve információ kérhető a Lebonyolítótót az info@preport.eu e-mail címen vagy a szabadavers@csaladokeve.hu címen