2018.02.01.

2018 a Családok éve - Óvárosi esték - Fókuszban a gyerek

A február 1-én szervezett kerekasztal-beszélgetésen Stencinger Noémi, a Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője, Cselovszki Katalin, óvónő, fejlesztő pedagógus, Kapui Jenő katolikus plébános vett részt.

A helyszínül szolgáló Óváros Kávéház és étterem két helyiségét zsúfolásig megtöltő közönség háromosztatú volt: a témához szakmailag kötődő, valamilyen szempontból közvetlenül érintett és általánosan érdeklődő. A városi televízió által felvett (a helyi Nagycsaládosok „Életfa” Egyesületével társszervezésben előkészített) eseményen elhangzottak és a hozzászólások alapján egyértelmű, hogy a gyermekek a családon belüli és társadalmi helyzetével, a gyermekvállalással és gyermekneveléssel, a devianciákkal kapcsolatos problémák igen mély gyökerűek. Bár kétségtelen, hogy ennek globális okai is vannak és a jelenség nagymértékben függ a folytonosan alakuló társadalmunktól, az anomáliák leginkább a korábbi többgenerációs családmodell felbomlásával, a családon belüli szerepek módosulásával, az értékrendek markáns megváltozásával vannak összefüggésben.

A beszélgetés során senki sem törekedett „igazságok” kimondására, mindenki saját tapasztalataiból leszűrt tanulságait sorolta fel, így a meghívottak véleménye is csak egy volt a sok közül. A mintegy másfél órás esemény valamennyi résztvevője arra törekedett, hogy önmaga és a családja, illetve közvetlen környezete számára fogalmazzon meg kérdéseket, felvetéseket és tegyen javaslatokat.

Néhány jellegzetességgel kapcsolatban kimondattak hangsúlyos, többségi vélemények. - A családért legtöbbet maga a család tehet, de a környezetnek (iskolának, munkahelynek, szomszédoknak) nagy figyelmet kell fordítani a nem megszokott jelenségekre. A nagyszülőket jobban be lehet, sőt be kell vonni, nekik nagyobb szerepet kell vállalniuk az unokák körül. A pénzért vásárolható értékek és élmények mellett nekünk, de a médiának is nagyobb szerepet kell vállalniuk a szeretetélmények megteremtéséért, közvetítéséért és megjelenítéséért. Ha valami általánosítható, az az, hogy a jogok és kötelességek nincsenek összhangban, az előbbi javára billen a mérleg. A családon belüli feladatok átstrukturálódása, a szülői szerepek felcserélődése komoly feszültségeket szül.

A legfontosabb, hogy a gyermekek előtt a család valódi értékeket és követendő példát mutasson.

(Vizsy Ferenc moderátor összefoglalója alapján)