2018.02.26.

350 éves a Szűz Mária Királynő és Szent Gotthárd - Mosonmagyaróvár

A Magyaróvári Katolikus Egyházközösség a Szűz Mária Királynő és Szent Gotthárd-plébániatemplom felszentelésének 350. évfordulójára a Családok évében Jubileumi évet hirdetett, amit püspöki szentmise nyitott meg.

Február 11-én Verses András győri megyéspüspök az általa celebrált szentmise keretében nyitotta meg a hármas évfordulóra épülő, és a plébániaközösség valamint a Családok évében, a családi kötelékek megerősítését szolgáló jubileumi évet. A magas rangú vendéget Csapó István a plébánia világi vezetője köszöntötte és kérte, hogy „...imáiban hordozza plébániai közösségünket és az előttünk álló szent időszakot, hogy megteremhessük a lélek gyümölcseit és élő kövekből épüljünk Isten Egyházává.”

A főpásztor a szent II. János Pál pápa által a betegek világnapjának rendelt napon a testi és lelki betegségről és a gyógyulásról beszélt. Szent beszédében a biblia példázatán keresztül mutatta be Jézus csodálatos gyógyításait.

„Csak az evangélium szerint élő, egészséges gondolkodású ember alakíthatja eredményesen környezetét. Jézusban ne a csodatevőt, hanem a lelki gyógyítót lássa az ember, kövesse tanításait, mert csak így lehet ő és környezete is kiegyensúlyozott és boldog.” – mondta Veres András, aki könyörgésében kérte a Mindenhatót a Jubileumi év megsegítésére, hogy a rendezvényekkel is sikerüljön megerősíteni a közösségeket, az emberi kapcsolatokat.

A püspök szentbeszéde után Bodó Zoltán plébános hangsúlyozta, azért kezdődik a Jubileumi évünk a böjti időszakban, hogy megtisztult lélekkel vegyünk részt benne, és így ünnepelhessük a névadó szent ereklyéje befogadásának napját májusban. Hirdetésében tartós élelmiszer adományok felajánlására kérte a híveket, amiket aztán a plébánia karitászcsoportja oszt szét a rászoruló hajléktalanok között. Bejelentette, hogy február 16-17-18-án Dr. Lukács Zoltán, a Győri Hittudományi Főiskola rektora tart nagyböjti áhítatot a plébániatemplomban.

A liturgia végén a plébániaközösség ajándékkal és énekkel köszöntötte a 25. születésnapját ünneplő Holpár Balázs diakónust. A szentmisén részt vett Dr. Nagy István országgyűlési képviselő és Dr. Árvay István, a püspökkel a Jubileumi év felett védnökséget vállaló polgármester is.

Összeállította: Vizsy Ferenc, programkoordinátor. Fotó: Vizsy Gábor és Szerencsi Gábor