Adatvédelem

Adatkezelő az általa szervezett eseményeken fényképeket és videófelvételt készít az ott megjelent érintettekről. Adatkezelő az eseményeken készült fényépeket zártan kezeli: a szóban forgó fényképeket és videófelvételt hálózatán, elkülönített mappában tárolja elektronikusan.

Adatkezelő az érintettek számára az adatkezelést megelőzően lehetőséget biztosít arra, hogy nyilatkozzanak, hozzájárulnak-e vagy nem járulnak hozzá ahhoz, hogy a róluk készült fényképeket és videófelvételt az adatkezelő a jelen tájékoztatásnak megfelelően felhasználja. A készített fényképek és videófelvétel a hozzájárulásokkal összhangban kerülnek felhasználásra elsősorban Adatkezelő közösségi oldalán és honlapján történő közzététel céljával. Adatkezelő a közösségi oldalán és honlapján az érintettekről készített képeket és videófelvételt posztok, beszámolók és médiatár formájában teszi közzé, melyeket a közösségi oldalt és honlapot követő vagy azt meglátogató természetes személyek ismerhetnek meg; a hozzájárulás megadásával az érintett tudomásul veszi, hogy Adatkezelő fenntartja a jogot a fényképek és videófelvétel jelen tájékoztató szerinti közzétételére, melyet illetően Adatkezelő lehetővé teszi az érintetti jogok érvényesíthetőségét az adatkezeléssel érintett természetes személyek számára. Amennyiben indirekt módon fénykép és videófelvétel készül azon természetes személyekről, akik nem járultak hozzá az adatkezeléshez (pl. mert a hozzájárulását megadó természetes személyről készült fotó, videófelvétel hátterében bármely módon feltűnik, megjelenik), Adatkezelő úgy gondoskodik arról, hogy ezen személyek adataihoz fűződő önrendelkezési joga ne sérüljön, hogy a fényképeket és videófelvételt, melyeken szerepelnek, nem teszi közzé, illetőleg nem teszi elérhetővé a nagy nyilvánosság számára. Adatkezelő haladéktalanul törli az azon érintettről készült fényképet és videófelvételt, aki utólag kérelmezi a róla készült fénykép és videófelvétel törlését (függetlenül attól, hogy az Adatkezelő közzétette-e a fényképet és videófelvételt).